; ;

تبدیل تاریخ

نیاز به دانستن زمان و ثبت رویدادها از دیرباز در انسان وجود داشته است. به همین سبب تلاش برای محاسبه و تولید تقویم‌ی که بتواند زمان را با کمترین اشتباه نمایش دهد در تاریخ قابل مشاهده است.
بیشتر تقویم‌هایی که ساخته شده‌اند بر اساس محاسبه حرکت چرخشی زمین و ماه بوده و هست.
ابتدای هر تقویم معمولا بر مبنای رویداد مذهبی یا ملی در آن مذهب یا کشور بنا نهاده شده است.
تا کنون تقویم‌های زیادی تولید شده‌اند که برخی از آن‌ها به کل منسوخ شده یا کاربرد مذهبی دارند و چند تقویم وجود دارد که در هر دوران به‌روزرسانی شده‌اند و دانشمندان تلاش کرده‌اند تا خطاهای آن‌ها را بگیرند.
در کشور ما از تقویم جلالی استفاده می‌شود. که در سلسله‌های مختلف سعی شده تا آن را دقیق‌تر از پیش کنند.
بهترین به‌روزرسانی آن در زمان عمر بن خیام انجام شده است و تا اکنون دقیق‌ترین تقویم جهان به شمار می‌آید. مبدا تقویم ایران روز هجرت پیامبر اسلام است که از مکه به مدینه هجرت نمودند.
در ایران دو تقویم هجری قمری شیعه و میلادی یا همان گرگوری هم استفاده می‌شود.
تقویم هجری قمری شیعه در بیشتر اوقات برای مناسبت‌های مذهبی استفاده می‌شود. از تقویم میلادی برای مناسبت‌های جهانی و مراودات تجاری جهانی استفاده می‌شود.
با توجه به اینکه هر کدام از این تقویم‌ها روش محاسبه متفاوتی دارند و این‌که باید رویدا های آن تقویم ‌ها را در ایران نشان داده شود و روز خاصی را در مبنای تقویم قمری یا میلادی تعیین نمود، نیاز برای تبدیل این تقویم‌ها به هم احساس می‌شود. از همه مهم‌تر انجام تبدیل درست و دقیق است.
سایت پسون با ساخت کتابخانه تبدیل تاریخ به نام pasoonate به زبان‌های js و php و استفاده از آن سعی نموده دقیق‌ترین تبدیل تاریخ را در اختیار شما قرار دهد.
کتابخانه تبدیل تاریخ پسون دارای چهار تقویم هجری شمسی (جلالی)، تقویم هجری قمری در دو نوع ام القراء و شیعه و تقویم میلادی (گرگوری) است.
پایه تبدیل تاریخ این تقویم‌ها روز جولی است.
کتابخانه تبدیل تاریخ پسون می‌تواند تاریخ تقویم‌ها را به صورت زیر تبدیل نماید.
تاریخ هجری شمسی (جلالی) به میلادی، تاریخ هجری شمسی (جلالی) به هجری قمری (ام القراء و شیعه)، تاریخ میلادی به هجری شمسی (جلالی)، تاریخ میلادی به هجری قمری (ام القراء و شیعه)، تاریخ هجری قمری به هجری شمسی و هجری قمری به میلادی.
از دیگر امکانات کتابخانه تبدیل تاریخ پسون به اضافه‌کردن یا کم کردن زمان مانند ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، ماه و سال و اختلاف‌گیری دو تاریخ با هر نوع تقویمی را نام برد.