اوقات شرعی

امروز: چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲ ذیحجه ۱۴۴۵ - June 19, 2024

اوقات شرعی تهران

57 دقیقه مانده تا غروب آفتاب

03:02

اذان صبح

04:48

طلوع آفتاب

12:06

اذان ظهر

15:55

اذان عصر

19:23

غروب آفتاب

19:44

اذان مغرب

20:44

اذان عشاء

23:12

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی مشهد

26 دقیقه مانده تا غروب آفتاب

02:26

اذان صبح

04:14

طلوع آفتاب

11:33

اذان ظهر

15:23

اذان عصر

18:52

غروب آفتاب

19:13

اذان مغرب

20:14

اذان عشاء

22:39

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اصفهان

48 دقیقه مانده تا غروب آفتاب

03:16

اذان صبح

04:56

طلوع آفتاب

12:05

اذان ظهر

15:47

اذان عصر

19:14

غروب آفتاب

19:34

اذان مغرب

20:30

اذان عشاء

23:15

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی تبریز

1 ساعت 25 دقیقه مانده تا غروب آفتاب

03:08

اذان صبح

05:02

طلوع آفتاب

12:26

اذان ظهر

16:21

اذان عصر

19:51

غروب آفتاب

20:13

اذان مغرب

21:16

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شیراز

37 دقیقه مانده تا غروب آفتاب

03:26

اذان صبح

05:00

طلوع آفتاب

12:01

اذان ظهر

15:36

اذان عصر

19:03

غروب آفتاب

19:22

اذان مغرب

20:15

اذان عشاء

23:14

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی رشت

1 ساعت 9 دقیقه مانده تا غروب آفتاب

03:00

اذان صبح

04:51

طلوع آفتاب

12:13

اذان ظهر

16:06

اذان عصر

19:35

غروب آفتاب

19:57

اذان مغرب

20:59

اذان عشاء

23:18

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمان

20 دقیقه مانده تا غروب آفتاب

03:05

اذان صبح

04:40

طلوع آفتاب

11:43

اذان ظهر

15:19

اذان عصر

18:46

غروب آفتاب

19:06

اذان مغرب

19:59

اذان عشاء

22:56

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اهواز

56 دقیقه مانده تا غروب آفتاب

03:34

اذان صبح

05:11

طلوع آفتاب

12:17

اذان ظهر

15:55

اذان عصر

19:22

غروب آفتاب

19:42

اذان مغرب

20:36

اذان عشاء

23:28

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ساری

53 دقیقه مانده تا غروب آفتاب

02:50

اذان صبح

04:39

طلوع آفتاب

11:59

اذان ظهر

15:50

اذان عصر

19:19

غروب آفتاب

19:41

اذان مغرب

20:41

اذان عشاء

23:05

نیمه‌شب شرعی