; ;

رنگ مد سال 98 - 2019 چیست؟

در ایران رنگ مد سال توسط موسسه یا سازمان خاصی مشخص نمی شود، بلکه بر اساس رنگ مد جهانی تعیین می گردد. کمپانی پنتون از تاریخ 2000 میلادی رنگ مد هر سال را اعلام می کند.رنگ سال 2019 از سوی پنتون رنگ مرجانی زنده و به عبارت دقیق Living coral 16-1546 انتخاب شده است.