قبله خود را آنلاين جستجو كنيد

قبله‌ياب آنلاين كه به همت مركز مطالعات پژوهشی فلكی و نجومی تهيه شده است، اين قابليت را دارد تا زاويه قبله هر نقطه از جهان را بدون ضريب خطا با نشان دادن يك خط قرمز رنگ، به صورت مستقيم از نقطه مورد نظر به كعبه متصل كرده و به كاربر ارائه كند.بسياری از كاربران ممكن است قصد اين را داشته باشند تا قبله دقيق مكانی كه در آن قرار دارند، را به دست آورند اما به دليل نبود قبله‌نما يا وجود آهن‌های بسيار در ساختمان‌ها قبله‌نما به صورت دقيق عمل نكند.

مركز مطالعات پژوهشی فلكی و نجومی در اقدامی يك صفحه اينترنتی را ايجاد كرده است تا دقيقا از محل مورد نظر كاربر به بيت‌الله‌الحرام خطی را رسم كرده و به اين شكل، جهت قبله را با ذكر زاويه اعلام می‌كند. همچنين از ديگر امكانات اين سايت، نمايش فاصله محل مورد نظر تا كعبه است.

گفتنی است؛ برای جستجوی جهت قبله به دو روش می‌توان عمل كرد اول آنكه يافتن محل كاربر روی نقشه و روش دوم كه سريع تر و موثرتر می‌باشد، جست‌وجو در قسمت مربوط به آن است به همين دليل كاربر بايد از ويرگول انگليسی استفاده كند. 


ورود به قبله ياب آنلاين


منبع : www.yjc.ir