; ;

روز تربیت بدنی و ورزش

هفته تربیت بدنی و ورزش همه ساله از روز 26 مهر ماه تا 2 آبان ماه با هدف گسترش اهمیت ورزش برای سلامت افراد و ترویج ورزش های همگانی در خانواده و جامعه برگزار می شود.

نقش و اهمیت ورزش در سلامت جسم و روان و بهبود زندگی افراد نقش به سزایی دارد.مطالعات نشان می‏ دهد كه مواردی همچون افسردگی، اضطراب،بیماری های جسمی از جمله سرطان ، مشکلات سیستم ایمنی بدن و… در اثر فعالیت فیزیكی بهبود یافته و ورزش به عنوان یك عامل حمایتی در درمان بیماری روانی پذیرفته شده است.

ورزش و فعالیت بدنی = طول عمر زیاد = سلامتی جسم و روان

جالب است که بدانید در قرن های گذشته ایران باستان تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت ها را به ورزش و تربیت بدنی اختصاص داده بودند، در حالی که در همان زمان سایر کشورها به ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند.