; ;

تاریخ امروز

تاریخ شمسی

دوشنبه، 18 آذر 1398

1398-09-18

تاریخ میلادی

Monday, December 9, 2019

2019-12-09

تاریخ هجری قمری

الاثنین، 11 ربیع الثانی 1441

1441-04-11

رویدادها

  • معرفی عراق به عنوان مسؤول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل (1370 هـ ش)
  • روز جهانی مبارزه با فساد